หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
 
อบต.พระธาตุ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์   295 10 31 พ.ค. 2563
สถ.จ.ตาก รับโอนย้ายนักวิชาการเงินและบัญชี   10 0 28 พ.ค. 2563
สถ.จ.ตาก กรณีดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา(เดิม)ต่อมาเป็นหัวหน้าฝ่าย   76 9 28 พ.ค. 2563
อบต.นาโบสถ์ [สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ]    7 0 26 พ.ค. 2563
สถ.จ.ตาก โอนย้ายเจ้าพนักงานสาธารณสุข   13 0 22 พ.ค. 2563
อบต.เชียงทอง ที่เที่ยวกรุงเทพสุดฮิต ไม่ไปคือพลาด   5 0 22 พ.ค. 2563
อบต.แม่ปะ ร้องเรียนเรื่องขยะ   34 1 21 พ.ค. 2563
สถ.จ.ตาก ขอทราบระเบียบการลาออกของพนักงานจ้างตามภารกิจจ้า   16270 15 19 พ.ค. 2563
สถ.จ.ตาก สอบถามตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ   30 0 13 พ.ค. 2563
อบต.วังหิน ระบบสารสนเทศเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ   3479 1 11 พ.ค. 2563
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 172