หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
 
สอบถามการจดทะเบียนพานิชย์
 

จะจดทะเบียนพานิชย์ร้านค้าขายของ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
แล้วทำนานไหมเอ่ย พอดีอยู่ต่างจังหวัด  แต่จะไปจดให้ลูกสาว

เขียนโดย   คุณ วรรณวิภา

วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 08.28 น. [ IP : 180.183.58.131 ]  
 

1. (กรณีตัวผู้จดเองเป็นเจ้าของหรืออาศัยอยู่ในสถานที่จะประกอบการร้าน)
- เอกสารสำเนาบัตรประชาชน  ทะเบียนบ้าน ของผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์  
- ค่าธรรมเนียม 50 บาท
2. (กรณีเช่าสถานที่ประกอบการ)
- เอกสารสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์
- เอกสารสำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ของผู้ให้เช่า
- สัญญาเช่า
- สำเนาทะเบียนบ้านที่เช่าอยู่
- ค่าธรรมเนียม 50 บาท              

เขียนโดย   คุณ หลงทางเปี่ยว

วันที่ 22 มิ.ย. 2559 เวลา 08.40 น. [ IP : 180.183.58.131 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)