หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
 
 
ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิมหน่อยครับ
 

        บริเวณรอบๆฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม บ้านห้วยนกแล ไม่ทราบว่าอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด อบต.ช่องแคบ อำเภอพบพระ หรืออุทยานนำ้ตกพาเจริญ หญ้าขึ้นรก ตอนกลางคืนวัยรุ่นชอบไปมั่วเพศมั่วยาเสพติด ไฟฟ้าส่องสว่างที่ทาง อบต.ช่องแคบ เคยติดตั้งไว้บริเวณฐานพระตอนนี้ดับสนิท รวมถึงไฟฟ้ากิ่งข้างถนนก็ดับเหมือนกันดับไปจนถึงบ้านเจดีโค๊ะ เบอร์โทรที่ติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าเคยมีคนโทรไปแจ้งก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ฝากท่านนายก อบต.ช่องแคบ ช่วยดูแลภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ฐานพระฯ ให้เจ้าหน้าที่เขามาตัดหญ้า และต้นไม้บริเวณข้างถนนที่บดบังความสวยงาม สัก ๒-๓ เดือน ครั้งก็ยังดี ถ้าไม่มีงานเกษตรพบพระ ก็คงไม่มีใครเหลียวแล สงสารพระท่าน ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำอำเภอ พบพระ  ก็เรื่องไฟฟ้าบริเวณฐานพระ และฝากท่านช่วยประสานกับแขวงการทางฯเรื่องไฟฟ้ากิงตามถนนที่ดับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

เขียนโดย   คุณ คนห้วยนกแล

วันที่ 7 ก.ย. 2557 เวลา 16.51 น. [ IP : 182.53.0.229 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)