หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
 
การยื่นแบบเสียภาษีที่ดิน
 

        อยากทราบว่าที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ปีนี้ ต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทไดบ้างคับ

เขียนโดย   คุณ ลีมินโฮ

วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 15.04 น. [ IP : 180.183.62.108 ]  
 

                  ที่ดินที่เข้าข่ายที่ต้องยื่นแบบสำรวจเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ มีดังนี้
(1) โฉนด
(2) นส.3 นส.3ก
(3) สค.1 สค.2
(4) สปก 4-01
ถ้าหลังจากเดือนเมาายนไปแล้วจะมีค่าปรับ

เขียนโดย   คุณ ฟ้าคราม

วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เวลา 11.48 น. [ IP : 183.89.121.209 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)