หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
 
การแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่บ้านห้วยนกแล
 

        ตามที่คณะผู้บริหารและอบต.ได้เข้าไปประชุมชี้แจงการแก้ไขปัญหาน้ำประปาที่บ้านห้วยนกแล โดยคณะผู้บริหารได้อนุมัติเงินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อยากตั้งข้อสังเกตุและซักถามปัญหา ดังนี้
        ๑.การใช้จ่ายงบประมาณในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องทำเป็นโครงการ โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการตรวจรับ ใช่หรือไม่ เหตุไฉน การวางท่อประปาจึงคดเคี้ยวไปมา ซึ่งจะมีปัญหาในการซ่อมแซมในอนาคต(หาแนวไม่เจอ) และที่สำคัญคือ วางท่อไม่สุดแนวที่ขุดไว้เป็น ๑๐๐ เมตร ไม่ถึงบ้านอีกประมาณ ๔ หลังคาเรือน โดยนำท่อเก่า ๆ มาต่อเข้ากับท่อประปาเส้นเดิม ซึ่งขณะแจ้งมาข้อต่อประปาเก่าที่นำมาต่อหลุดทำให้น้ำไหลนองไปทั่ว
       ๒.มีการไปติดตามประเมินผลโครงการหรือไม่ ว่างบประมาณที่ใช้ไปสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวตรงจุดหรือไม่ ได้ซักกี่เปอร์เซนต์    

เขียนโดย   คุณ คนห้วยนกแล

วันที่ 24 พ.ค. 2557 เวลา 08.40 น. [ IP : 182.53.2.196 ]  
 

ขอชี้แจงจากผู้บริหาร
       ตามที่  อบต.ได้เข้าไปแก้ระบบประปาที่บ้านห้วยนกแลนั้น.เป็นงบสำรองจ่ายแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้.โดย อบต,ได้รับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้าน.จึงทำการช่วยเหลือเบื้องต้นโดยใช้งบประมาณ  170,000  บาท.แก้ปัญหาเบื้องต้น.ทั้งนี้ระบบประปาห้วยนกแลยังไม่โอนมาให้ อบต.จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เต็มที่.ทั้งนี้ผังวางท่อประปาที่ อบต.เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นทั้งหมดอยุ๋ที่ผู้ดูแลประปาห้วยนกแล.โดยผู้ดูแลและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นคนชี้แนวการวางท่อ.
                                            

เขียนโดย   คุณ ชาวบ้านห้วยนกแลที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 5 มิ.ย. 2557 เวลา 12.40 น. [ IP : 180.183.62.108 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)