หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ
กุหลาบอบแห้ง
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 
 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  
 
 
คำขวัญประจำตำบลช่องแคบ  
 
 
 
 
บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบกได้รับ การบริการจากรัฐด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึง
 
บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพิ่มขีดความสามารถการประกอบอาชีพ โดยจัดให้มีตลาดกลางหมู่บ้าน ตำบล เป็นจุดรองรับและประสานเชื่อมโยงการค้า การผลิต การตลาด เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 
ส่งเสริมการศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม พัฒนาเครือข่ายชุมชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร , สิ่งแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 
การบริหารจัดการท้องถิ่นโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 
การให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง