หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

การขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 
ประปาภูเขา จำนวน 12 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง
 

ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
 
ปั้มน้ำมันและก๊าช จำนวน 5 แห่ง
 
โรงสี จำนวน 13 แห่ง
 
ตำบลช่องแคบ มีสภาพทางกายภาพเป็นภูเขาสูงประชาชนในพื้นที่ ประกอบดัวยกันหลายเผ่า ประกอบด้วยชาวไทยพื้นเมือง ชาวไทยกะเหรี่ยง เผ่าลีซอ เผ่าม้ง มีประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดั้งเดิมเป็นของ ตนเองเหมาะสำหรับการฟื้นฟูอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีอุทยาน แห่งชาติน้ำตกพาเจริญ ถ้ำอุโมงค์วงกต น้ำตกขุนห้วยช่องแคบ แหล่ง ท่องเที่ยวทางการเกษตร
 
ลูกเสือชาวบ้าน 18 รุ่น จำนวน 292 คน
 
ไทยอาสาป้องกันชาติ 17 รุ่น จำนวน 181 คน
 
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 163 คน
 
กองหนุนเพื่อความมั่นคง 30 รุ่น จำนวน 99 คน
 
กลุ่มสตรี จำนวน 13 กลุ่ม
 
กลุ่มอาชีพเกษตร จำนวน 7 กลุ่ม
 
กลุ่มอาชีพค้าขาย จำนวน 13 กลุ่ม
 
กลุ่มเย็บจักรทอผ้า จำนวน 1 กลุ่ม