หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-7858378


 
นางสาวเบญริสา ระมาศจาย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-7858378
 
กองการศึกษาฯ
 


 
นางสาวนิชธาวัลย์ อินต๊ะ
ผู้อำนวยกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสุพรรษา คงภู
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ


นางสาวสุมณฑา วงศ์มณี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเงาไผ่
 


นางบังอร คำแล
ครู


นางสาวฉัตรณัฏฐนันท์ เทพพิทักษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยช่องแคบ
 


นางสาวนภัสสร วังวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวเพชรัตน์ วันเสน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ทรัพย์
 


นางสาวลลิดา ดีอ่วม
ครู ชำนาญการ


นางสาวสาคร สิงห์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวจุฑามาศ ธรรมจิตมั่น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวนิตา คีรีกีรติ
ผู้ดูแลเด็ก


-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์อนันต์
 


นางยุพา บุปผา
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวยุวดี ถนอมแนว
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


- ว่าง -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขมใหม่
 


นางพัทธยา คำตองมา
ครู


นางสาวจารุวรรณ แสงน้อย
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)