หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ


 
-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
 
กองช่าง
 


 
นายสถิต ไม่หวั่น
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายวสันต์ วงษ์วิจิตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสาววรรณวิสา เชียงแขก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายเชิดชู สว่างลาภ
คนงานทั่วไป


นายพิพัฒพงศ์ ผิวอ่อน
คนงานผลิตน้ำปะปา


นายประสิทธิ์ ไม่หวั่น
ผู้ช่วยช่างโยธา


นายกรวิชญ์ มั่นคงผ่องใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ