หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
ชาวบ้านในตำบลช่องแคบ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของในหลวง และมีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของ ชาวบ้านใน ตำบล
 
วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 7 แห่ง
 
โบสถ์ (คริสต์จักร) จำนวน 1 แห่ง
 

สถานีอนามัย จำนวน 2 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง

หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 1 แห่ง
 

สถานีตำรวจย่อย จำนวน 1 แห่ง

ป้อมยามตำรวจ จำนวน 1 แห่ง

ป้อมยาม นปพ. จำนวน 1 แห่ง

ป้อมทหาร จำนวน 2 แห่ง

ป้อมยาม ชรบ. จำนวน 2 แห่ง

ป้อมยาม อปพร. จำนวน 1 แห่ง
  เขตองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ มีสถานศึกษาดังนี้
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเงาไผ่ หมู่ที่ 11
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสามยอดดอย หมู่ที่ 14
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 15
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 13
 
โรงเรียนบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนบ้านทีกะเป่อ หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนอรุณเมธา หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี หมู่ที่ 6
 
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สาขาสามยอดดอย หมู่ที่ 14
 
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 6 หมู่ที่ 13