หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 
 
 
  ตำบลช่องแคบ มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และมีสะพาน จำนวนมาก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.ช่องแคบ
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ,ห้วย จำนวน 31 แห่ง
 
บึง , หนองและอื่น ๆ จำนวน 14 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 20 แห่ง
 
บ่อโยก , บ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง
 
ประปาภูเขา จำนวน 12 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง