หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 
 
 
  ตำบลช่องแคบ มีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง และมีสะพาน จำนวนมาก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.ช่องแคบ
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ,ห้วย จำนวน 31 แห่ง
 
บึง , หนองและอื่น ๆ จำนวน 14 แห่ง
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 20 แห่ง
 
บ่อโยก , บ่อบาดาล จำนวน 5 แห่ง
 
ประปาภูเขา จำนวน 12 แห่ง
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง