หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต [ 10 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 58  
 
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 60  
 
คู่มือการปฎิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ [ 8 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี [ 20 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 59  
 
  (1)