หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
วัดช่องแคบ
 
 

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการให้บริการประชาชนในการขอขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 117  
 
คู่มือการให้บริการประชาชนในการขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 100  
 
คู่มือการให้บริการประชาชนในการขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 104  
 
คู่มือการให้บริการประชาชนในการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
คู่มือการให้บริการประชาชนในการชำระภาษีป้าย [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 94  
 
คู่มือการให้บริการประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 97  
 
คู่มือการให้บริการประชาชนในการชำระค่านำ้ประปา [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 96  
 
คู่มือการการให้บริการประชาชนในการขออนุญาติให้เก็บขนขยะ [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 95  
 
คู่มือให้บริการประชาชนในการขอใช้น้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค [ 9 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 98  
 
คู่มือบริการประชาชน ในการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 17 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 101  
 
  (1)