หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 

ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติ กิจการขยะ 2558 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
ข้อบัญญัติบ่อดักไขมัน ปี 2549 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
ข้อบัญญัติเก็บ ขน ขยะและกำจัดสิ่งปฏกูลหรือมูลฝอย 2552 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 114  
 
ข้อบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558 (แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 131  
 
ข้อยัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยะขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 152  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 150  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พ.ศ. 2557 [ 28 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 172  
 
  (1)