หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ข้อบัญญัติ เรื่องการเก็บ ขน และการกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2558 (แก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562) [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อยัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยะขยะมูลฝอย พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พ.ศ. 2557 [ 28 ม.ค. 2558 ]  อ่าน : 12  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ 20 มิ.ย. 2556 ]  อ่าน : 184  
 
  (1)