หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่องการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายในแต่ละกอง [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การกำหนดเวลามาปฎิบัติราชการ ฯ [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)