หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่ 3/2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของตำบล [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)