หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจ ATK คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสายลวด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสายลวด ศูนย์ที่ 2   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าสายลวด   ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสายลวดทั้ง 2 แห่ง ในการเปิดภาคเรียน   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กิจกรรม ประดิษฐ์ผีเสื้อ “ 1 ครัวเรือน 1 ผีเสื้อ ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ”   18 พ.ค. 2565 3
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าสายลวด   ประชาสัมพันธ์กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   โครงการสภาเด็กและเยาวชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 พ.ค. 2565 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การฝึกเป็นหน่วยกรมเป้าหมาย ประจำปี 2565   18 พ.ค. 2565 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    18 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าสายลวด   ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕    17 พ.ค. 2565 4
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งกระเชาะ   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2565   17 พ.ค. 2565 7
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 4,125