หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 พ.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   กองช่างดำเนินการนำรถกระเช้าเข้าตัดกิ่งไม้ในโรงเรียนบ้านห้วยบงและซ่อมแซมไฟกิ่งถนน   18 พ.ค. 2565 7
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   กองช่างดำเนินการนำรถกระเช้าเข้าตัดกิ่งไม้ในโรงเรียนบ้านห้วยบงและซ่อมแซมไฟฟ้ากิ่งถนน   18 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   การให้ความช่วยเหลือตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่   18 พ.ค. 2565 5
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.วังจันทร์   ประกาศการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวกิจกรรม ทต.พบพระ   กิจกรรมปลูกต้นไม้ ที่ วัดพระทรายงาม ในโครงการตามพระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ เทศบาลตำบลพบพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   18 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่สลิด   รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   18 พ.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)   18 พ.ค. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกิจการฟาร์มหมูโอเว่นฟาร์ม หมู่ที่ 2   18 พ.ค. 2565 5
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   ลงพื้นที่ตรวจสอบ ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกิจการฟาร์มหมูโอเว่นฟาร์ม หมู่ที่ 2   18 พ.ค. 2565 3
   1     (2)     3      4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 4,125