หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.ทุ่งหลวง   ออกติดตามผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดตาก   7 เม.ย. 2563 7
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่กาษา   การประชุมคณะทำงานคัดกรอง แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกตอาการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   7 เม.ย. 2563 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   วันที่ 7 เมษายน 2563 งานป้องกันฯ สำนักงานปลัด อบต. ได้ดำเนินการจัดส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค   7 เม.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยกกระบัตร   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านสองแควพัฒนา ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก   7 เม.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.หนองบัวใต้   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   7 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   นำน้ำดื่มวอเลคนพิการมอบให้ จุดตรวจคัดกรองตามมาตราการป้องกันและระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   7 เม.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563   7 เม.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2563   7 เม.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ข่าประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2563   7 เม.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ท้อ   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   7 เม.ย. 2563 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2555