หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวสรรหาบุคลากร ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ   7 พ.ย. 2559 1851
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )  12 ก.ย. 2559 443
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานตำบลระดับสูง  23 ส.ค. 2559 435
ข่าวสรรหาบุคลากร   แก้ไขประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงในตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  15 ส.ค. 2559 459
ข่าวสรรหาบุคลากร   รายงานการดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบระมาณ พ.ศ. 2564  1 ต.ค. 2563 43
ข่าวสรรหาบุคลากร   ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  17 ก.ย. 2563 49
ข่าวสรรหาบุคลากร     26 มิ.ย. 2562 150
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงในตำแหน่งที่สูงขึ้น  5 ส.ค. 2559 459
  (1)