หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564  11 ก.พ. 2564 211
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2563 ของ อบต.ช่องแคบ   8 ก.พ. 2564 168
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  5 ก.พ. 2564 218
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564  5 ก.พ. 2564 203
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพันกงานส่วนท้องถื่นอื่น เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  4 ก.พ. 2564 185
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง (PM 2.5) ไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2564  3 ก.พ. 2564 250
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เปิดทำการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ช่องแคบ  29 ม.ค. 2564 238
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าให้แก่โรงเรียน  29 ม.ค. 2564 214
ข่าวประชาสัมพันธ์   มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย   29 ม.ค. 2564 203
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิม เป็นผิวทาง คสล.เส้นทางสายขุนห้วยช่องแคบ หมู่ที่ 3  12 ม.ค. 2564 49
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 19