หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  17 ก.ย. 2561 240
ข่าวประชาสัมพันธ์   ปฏิทินการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลช่องแคบ  22 มิ.ย. 2561 271
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประชาคม โรงไฟฟ้าชุมชน  17 ก.ค. 2560 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน ประจำปี 2559  14 ก.ค. 2560 215
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงในตำแหน่งที่สูงขึ้น  5 ส.ค. 2559 476
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองการบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่องการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558  18 ส.ค. 2558 546
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อบัญญัติองการบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่องการเก็บ ขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558  18 ส.ค. 2558 638
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติในการให้บริการประชาชนในการยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘  28 ม.ค. 2558 566
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การให้บริการประชาชนในกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  28 ม.ค. 2558 522
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  3 ก.ย. 2557 5172
<< หน้าแรก...     14      15      16      17     (18)     19