หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   2 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   6 ก.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พ.ศ. 2561-2565    29 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลรอบ 2 ปีงบประมาณ 2562   26 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ. 2547   26 มิ.ย. 2562 35
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ช่วง 6 เดือน แรก   25 มิ.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ช่วง 6 เดือน หลัง เม.ย.-ก.ย.    25 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปี 2561   25 มิ.ย. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1   11 มิ.ย. 2562 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ / คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการเผยแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่    22 เม.ย. 2562 95
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25