หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565  
 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา  ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม            สภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบชั้น ๒ และขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้ ตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวต่อไป  โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบอย่างเคร่งครัด  

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2565 เวลา 10.37 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 37 ท่าน