หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
มอบเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือน พฤษภาคม 2565  
 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสำเนาว์ ณรงค์มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพในพื้นที่ตำบลช่องแคบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 พ.ค. 2565 เวลา 12.52 น. โดย Admin2อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X