หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายสำเนาว์  ณรงค์มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมไฟป่า และมีทักษะในการควบคุมไฟป่าได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยมีสมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลช่องแคบ จำนวน 40 คนเข้ารับการฝึกอบรม และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ตก.6 (ร่มเกล้า) ศูนย์ป่าไม้ตาก มาบรรยายและสาธิตให้ความรู้แก่ผู้รับการฝึกอบรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 14.39 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 88 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/10

ลำดับภาพที่ 2/10

ลำดับภาพที่ 3/10

ลำดับภาพที่ 4/10

ลำดับภาพที่ 5/10

ลำดับภาพที่ 6/10

ลำดับภาพที่ 7/10

ลำดับภาพที่ 8/10

ลำดับภาพที่ 9/10

ลำดับภาพที่ 10/10
<<
>>
X