หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.ช่องแคบ  
 

เชิญชวนประชาชนผู้มาใช้บริการงานด้านต่างๆของ อบต.ช่องแคบ ร่วมกันทำ
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ช่องแคบ มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ของ อบต.ช่องแคบ ของปีที่ล่วงมา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
โดยท่านสามารถเข้าประเมินได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้⬇️⬇️⬇️
https://docs.google.com/forms/d/1qE3T8DsnO95XHle8rOUS0SBueCfq48OJ18bVDCq2ctc/edit

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ก.พ. 2565 เวลา 15.09 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 86 ท่าน