หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลฯ  

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันอังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ประธานองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รวมทั้งติดตามงานนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจังหวัด ให้เป็นไปในทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2565 เวลา 14.11 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 118 ท่าน