หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
โครงการอบรมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565  

ลำดับภาพที่ 1/3

ลำดับภาพที่ 2/3

ลำดับภาพที่ 3/3
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 25665 เวลา 09.30 น.
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 (ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลช่องแคบ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ให้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างถูกวิธี

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 14.11 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 73 ท่าน