หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาตำบลช่องแคบ  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. นายสำเนาว์ ณรงค์มี นกยกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาตำบลช่องแคบ โดยได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ทั้ง 15 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขและพัฒนาตำบลช่องแคบ เพื่อให้เป็นตำบลแห่งการพัฒนาและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชนในอนาคตต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.พ. 2565 เวลา 15.01 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 133 ท่าน