หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน  2564 นายสมพงษ์  ศรีบัว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัด โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดตำบลช่องแคบ ในการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ จำนวน  6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ จำนวน 5 ศูนย์  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเรียนการสอนให้แก่ครู นักเรียนและผู้ปกครอง และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 11.15 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 92 ท่าน