หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
กิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายสมพงษ์  ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอพบพระ ทหาร ตำรวจ พร้อมนายสมพงษ์  ศรีบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ข้าราชการเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.ช่องแคบ สมาชิกสภา อบต. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ,ประชาชนจิตอาสา จำนวน 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) &ldquo;รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน&rdquo; สืบสานสู่ 100 ล้านต้น อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ บริเวณฐานพระพุทธมหาราชกิตติเฉลิม หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมปลูกต้นไม้ และตระหนักเห็นคุณค่ากาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ของสถานที่ต่างๆ ของอำเภอพบพระ ให้มีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับอำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2564 เวลา 11.42 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 28 ท่าน