หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประกาศ ปิดทำการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

ประกาศ ปิดทำการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบทั้ง 5 แห่ง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ไปจนถึง วันศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ช่องแคบ และเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีความสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกับกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 12.50 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 53 ท่าน