หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที 25  พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์  ศรีบัว นายกองค์การบริหารสวนตำบลช่องแคบ พร้อมด้วย นางปริญญา ทรัพย์เจริญ กำนันตำบลช่องแคบ นายสุชาติ พรมมาก ผู้ใหญ่บ้านหมูที่ 9 บ้านห้วยนกและ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบต.ช่องแคบ และประชาชาจิตอาสาตำบลช่องแคบ  ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ตามโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น  ณ บริเวณรอบสระประปาหมู่บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 09.33 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 146 ท่าน