หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีผ่านบริการ Cross Bank Bill Payment (บริการชำระบิลข้ามธนาคาร) โดยสามารถใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ แสกน QR code หรือ Barcode เพื่อชำระภาษีตามจำนวนยอดภาษีที่ระบบแจ้งให้อัตโนมัติ  
 

📢ประกาศ📢
🛑องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ทางไปรษณีย์ให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว เพื่อความสะดวกของท่าน
✅ท่านสามารถชำระภาษีผ่านบริการ Cross Bank Bill Payment (บริการชำระบิลข้ามธนาคาร)
โดยสามารถใช้แอพพลิเคชั่นของธนาคารต่างๆ แสกน QR code หรือ Barcode เพื่อชำระภาษีตามจำนวนยอดภาษีที่ระบบแจ้งให้อัตโนมัติ
✅ภายใน 30 กรกฎาคม2564 หากชำระเรียบร้อยแล้ว ระบบจะตรวจสอบรายการชำระอัตโนมัติ และ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบจะทำการจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ e-mail ต่อไป
หากท่านต้องการรับใบเสร็จรับเงินทาง e-mail
หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลอื่น
กรุณาติดต่อ ☎️055-804301  (งานจัดเก็บและพัฒนารายได้)
หรือemail✉️:6630702@dla.go.th
***ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระผ่านแอพพลิเคชั่น Krungthai NEXT ช่องทางอื่นๆมีค่าธรรมเนียม 5-10 บาท/รายการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 พ.ค. 2564 เวลา 11.54 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 83 ท่าน