หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ  
 

ประชาสัมพัน่ธ์เชิญชวน ผู้ที่มารับบริการจาก องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d/16vYuVOAjZd2Oz7mpOAwn3IxtUy8mDOAoN3EpAmJ0oDA/edit หรือ สามารถเข้าตอบแบบสอบถามนี้ได้ผ่านทาง Facebook อบต.ช่องแคบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 17.10 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 36 ท่าน