หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ การปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

📣ประชาสัมพันธ์📢
ปิดทำการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ทั้ง 5 แห่ง (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ไปจนถึงวันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.ช่องแคบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 15.23 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 74 ท่าน