หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
ประการ ปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริการส่วนตำบลช่องแคบ  
 

📣 ประกาศ ปิดทำการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ทั้ง 5 แห่ง
ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 ไปจนถึงวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
❌เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 10.07 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 74 ท่าน