หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
โครงการรณรงค์ปลูกป่า (Green Day)  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้(GREEN DAY)
ณ บริเวณสระประปาบ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
   นายสมพงษ์ ฟุ้งทวีวงศ์ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกวันพุธตามโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) ปลูกต้นไม้ ณ.บริเวณสระประปาบ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก
   โดยมี นายสมพงษ์  ศรีบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ และหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ150 คน
   ต้นไม้ที่ปลูก300 ต้น มีต้นราชพฤกษ์ พะยุง สัก  มะขามและ ขี้เหล็ก
ซึ่งโครงการปลูกต้นไม้จังหวัดตากได้จัดทำโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ช่วงฤดูฝน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดตาก และเป็นการทดแทนป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดไฟป่าในห้วงเวลาที่ผ่านมา

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ย. 2563 เวลา 16.43 น. โดย Admin1อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 282 ท่าน