หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 

 
กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563  
 

วันที่ 22 กรกฎษคม  2563  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 กิจกรรม การทำลูกชิ้นเด้ง ณ ศาลาอเนกประสงค์
การจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ ได้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมตามสมัครใจร่วมกับอาสาสมัครชุมชน ผู้นำชุมชน เป็นการเพิ่มโอกาสด้านอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุที่สนใจ ได้เข้ามาศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมและขบวนการรวมกลุ่ม โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2563 เวลา 15.05 น. โดย Admin2อบต.ช่องแคบ

ผู้เข้าชม 110 ท่าน