หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ปิดประกาศสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง ปิดประกาศสำเนารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 มี.ค. 2562 เวลา 14.30 น. โดย คุณ พนารักษ์ เสารอง

ผู้เข้าชม 97 ท่าน