หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 10.44 น. โดย คุณ นิตยา สวนมีสาร

ผู้เข้าชม 42 ท่าน