หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ

กุหลาบอบแห้ง
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 

กิจการสภา
 
  หมวดข่าว : กิจการสภา ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบครั้งแรก ที่รับรองแล้วให่ทราบโดยทั่วกัน [ 10 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 7
 


 
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 5
 
 
     


 
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2565 [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 5
 


 
ประกาศอำเภอพบพระ เรื่อง กำหนดให้สมาชิกสภาฯ มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก [ 28 ธ.ค. 2564 ]  
อ่าน: 6
 
 
     


 
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญ ประจำปี 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]  
อ่าน: 4
 
  (1)