หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร(เครื่องสูบน้ำ จำนวน ๘ ตัว) สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ สำหรับสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ธ.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางม่อนสันป๋อ บ้านช่องแคบ หมู่ที่ 1 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตรม. พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 22 ธ.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวทางเดิมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดบ้านซอระแตะ บ้านซอระเเตะ หมู่ที่ 4 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ขนาด 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมารงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 22 ธ.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทีกะเป่อ - พบพระน้อย (ต่อเนื่อง) บ้านทีกะเป่อ หมู่ที่ 5 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาด 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 22 ธ.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางไร่นายเสาร์แก้ว บ้านเงาไผ่ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาด 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่กำหนด) [ 22 ธ.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสันติสุข บ้านใหม่กม. 5 หมู่ที่ 12 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาด 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 125 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ยาว 30 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 22 ธ.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมโคแท้ ๑๐๐% ประเภท นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน ๒๐๔,๒๒๘ กล่องเล็ก สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน และ ๑ สาขา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2564 ]จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมโคแท้ ๑๐๐% ประเภท นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน ๑๗,๙๒๘ กล่องเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕) [ 8 ธ.ค. 2564 ]จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) นมโคแท้ ๑๐๐% ประเภท นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน และ ๑ สาขา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕) [ 8 ธ.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11