หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเงาไผ่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาบริการเครื่องจักรกล (รถแบคโฮรายชั่วโมง) จำนวน ๔ ชั่วโมง หมู่ที่ ๑ บ้านช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]



ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาซ่อมแซมรถเก็บขนขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6747 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]



ซื้อวัสดุเกษตร (หญ้านวลน้อย) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2566 ]



จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย โดยการลงลูกรังหินผุพร้อมเกลี่ยตกแต่งปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]



จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย โดยการลงลูกรังหินผุ พร้อมเกลี่ยตกแต่ง ปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑๐๔ ลูกบาศก์เมตร โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ส.ค. 2566 ]



ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๗ รายการ สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2566 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านเสรีรษฎร์ หมู่15 บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ตำบลช่องแคบ กว้าง 5 เมตร ยาว 382 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,910 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ส.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 39