หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอยเชิงดอย หมู่ที่ ๑๐ บ้านห้วยแล้ง ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อระบบท่อน้ำประปา PVC) หมู่ที่ ๒ บ้านซอโอ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อระบบท่อน้ำประปา PVC) หมู่ที่ ๗ บ้านดอนเจดีย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลช่องแคบ (รายละเอียดตามประมาณราคา ที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลช่องแคบ (รายละเอียดตามประมาณราคา ที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์อนันต์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปริมาณงาน ชนิด ๑ ช่องทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถรถยนต์ส่วนกลาง(รถตู้สำนักงาน) หมายเลขทะเบียน นข ๑๗๓๖ ตาก หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๐๒ โดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภท นม ยู.เอส.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุกล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ จำนวน ๕ แห่ง จำนวน ๗,๓๔๘ กล่องเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) นมโคแท้ 100 % ประเภท นม ยู.เอช.ที.ชนิดกล่อง รสจืด จำนวน 64,294 กล่องเล็ก สำหรับโรงเรียนสังกกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 6 โรงเรียน และ 1 สาขา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำหรับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15