หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมางานลงลูกรังปริมาณงานลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กองช่าง อบต.ช่องแคบ กำหนด) หมู่ที่ 8 บ้านเสรีราษฎณ์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมางานลงลูกรังปริมาณงานลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กองช่าง อบต.ช่องแคบ กำหนด) หมู่ที่ 3 บ้านขุนห้วยช่องแคบ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมางานลงลูกรังปริมาณงานลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า 1,212 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กองช่าง อบต.ช่องแคบ กำหนด) หมู่ที่ 5 บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมางานลงลูกรังปริมาณงานลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กองช่าง อบต.ช่องแคบ กำหนด) หมู่ที่ 8 บ้านเสรีราษฎณ์ใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมางานลงลูกรังปริมาณงานลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า 1,212 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่กองช่าง อบต.ช่องแคบ กำหนด) หมู่ที่ 5 บ้านทีกะเป่อ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2562 ]

  (1)