หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,500 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านเสรีราษฎร์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [ 22 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,300 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ หมู่ที่ 14 บ้านใหม่สามยอดดอย ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาลงลูกรังหินผุพร้อมเกลี่ยตกแต่ง หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยนกแล ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปริมาณงาน ปริมาตรลูกรังหินผุพร้อมเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบม. (รายละเอียดตามปริมาณงาน ที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาลงลูกรังหินผุพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง เส้นทางหมู่ที่ ๓ บ้านขุนห้วยช่องแคบ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ปริมาณงาน ปริมาตรลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเดิมเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางซอยทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 1 บ้านช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง ซอยสุเทพ บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ริมเมย บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทาง ซอยสุเทพ บ้านสมบูรณ์ทรัพย์ หมู่ที่ 15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาด 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบกำหนด) [ 10 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางเดิม เป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 ริมเมย บ้านห้วยแล้ง หมู่ที่ 10 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ขนาด 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่ อบต.ช่องแคบ กำหนด) [ 10 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8