หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมบูรณ์ทรัพย์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแขมใหม่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์อนันต์ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเงาไผ่ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนห้วยช่องแคบ ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ประจำเดือนธันวาคม 2565-กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2565 ]วัสดุงานบบ้านงานครัว ประเภทวัสดุนม (อาหารเสริมนม) ประเภท นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่ากล่องละ ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๔๕,๙๑๒ กล่องเล็ก เป็นเงิน ๑,๙๒๓,๐๓๑.๘๔ บาท สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน และ ๑ สาขา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ [ 29 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาจัดสถานที่จัดงานและรื้อถอนตามโครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26