หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 

ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
      จังหวัดตาก 63160
  โทรศัพท์ : 055-804-301
  โทรสาร : 055-804-300
  Website : www.chongkab.go.th
  Email : chongkab.phopphra@gmail.com
panarak@panitthon.ac.th
 

แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)