หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสมพงษ์ ศรีบัว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3

วัดช่องแคบ
 
 

ผ้าทอพื้นเมืองปกากะญอ
 
เริ่มนับ วันที่ 21 พ.ค. 2556
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ 15 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ
      จังหวัดตาก 63160
  โทรศัพท์ : 055-804-301
  โทรสาร : 055-804-300
  Website : www.chongkab.go.th
  Email : chongkab.phopphra@gmail.com
panarak@panitthon.ac.th
 

แผนที่ดาวเทียม
 
องค์การบริหารส่วนตำบล ช่องแคบ
 
แผนที่แบบเต็มหน้าจอ (Full screen)