หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
 
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
 
กินดีอยู่ดี
    มีความสุข
        อยู่อย่างพอเพียง
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลช่องแคบ
1
2
3
 
 


 
นายสำเนาว์ ณรงค์มี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-7276764
 


 
นายสดิษฐ์ ตานิ่ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ลำดับที่ 1
โทร : 061-6964152


 
นายเชิดชัย ศรีอำนวยโชค
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ ลำดับที่ 2
โทร : 083-3351194
 


 
นายมานะ เกิดมณี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
โทร : 081-9861210